Disclaimer

De op deze website getoonde informatie over bijvoorbeeld incontinentie wordt door Hulpmiddelonline.nl met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Hulpmiddelonline.nl verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten, prijzen en diensten die door Hulpmiddelonline.nl worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Hulpmiddelonline.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Hulpmiddelonline.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Hulpmiddelonline.nl opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Hulpmiddelonline.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Hulpmiddelonline.nl niet aansprakelijk voor content en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Hoewel Hulpmiddelonline.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Hulpmiddelonline.nl worden onderhouden wordt afgewezen.

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
- De eigenaar: de eigenaar van de website;
- Gebruik(en): alle denkbare handelingen;
- U: de gebruiker (bezoeker) van de website;
- De content: alle in de website aanwezige inhoud, dit betreft vooral maar niet uitsluitend TENA incontinentiemateriaal.;

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.